Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΜΟΣ - Φύλλο 7

…Στον αντίποδα της προσπαθείας καθυποτάξεως του Λευκού ανθρώπου – και δη του Έλληνος – από το αιώνιο παράσιτο με τα χίλια πρόσωπα, ευρίσκεται, άρα, αντιθέτως προς την δημοκρατική Αντιστροφή, το πρότυπο ή μάλλον αρχέτυπο της καθιερώσεως μιας αληθούς φυσικής και πνευματικής ιεραρχίας – εντός των συνειδητοποιημένων Αρίων κοινοτήτων – ως μόνης αρμοζούσης κοινωνικής Τάξεως που, ενηρμονισμένη προς την Κοσμική Πραγματικότητα, δύναται να διασφαλίζει την επιβίωση και μεγαλουργία, την Τιμή και Αξιοπρέπεια μίας ολοκλήρου Φυλής. 


Διανέμεται και αποστέλλεται άνευ οικονομικού αντιτίμου από συντρόφους και φίλους της Kοινότητός μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου