Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Για να λάμψει η Αρετή


"Για να κάνουν τις φυσικές αρετές να λάμψουν στις καρδιές όλων των ανθρώπων, οι αρχαίοι πρώτα κυβερνούσαν σωστά την επικράτειά τους.

Για να κυβερνήσουν σωστά την επικράτειά τους, πρώτα αποκαθιστούσαν την πρέπουσα τάξη στα γένη τους.

Για να εγκαθιδρύσουν την πρέπουσα τάξη στα γένη τους, εργάζονταν σκληρά για να τελειοποιήσουν πρώτα τους εαυτούς τους.

Για να τελειοποιήσουν τους εαυτούς τους ρύθμιζαν πρώτα τις κινήσεις της καρδιάς τους.

Για να ρυθμίσουν τις κινήσεις της καρδιάς τους, πρώτα τελειοποιούσαν την θέλησή τους.

Για να τελειοποιήσουν την θέλησή τους, εξέλισσαν την γνώση στον ύψιστο βαθμό.

Για να εξελίξει κάποιος την γνώση εξετάζει την φύση των πραγμάτων.

Όταν η φύση των πραγμάτων έχει εξετασθεί, η γνώση φθάνει στον ύψιστο βαθμό.

Όταν η γνώση φθάσει στον ύψιστο βαθμό, η θέληση τελειοποιείται.

Όταν η θέληση τελειοποιείται οι κινήσεις της καρδιάς ελέγχονται.

Όταν οι κινήσεις της καρδιάς ελέγχονται κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος σφαλμάτων.

Αφού κάποιος έχει διορθώσει τον εαυτό του, εγκαθιδρύει την τάξη στο γένος.

Με την τάξη να βασιλεύει στο γένος, η επικράτεια κυβερνάται σωστά.

Με την επικράτεια να κυβερνάται καλά, συντόμως η αυτοκρατορία απολαμβάνει την ειρήνη"

Κομφούκιος - Η Μεγάλη ΜάθησηMετάφραση-απόδοση: Τήμενος