Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΦΥΛΗ ΩΣ ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΗΓΕΤΩΝ ( Α' ΜΕΡΟΣ )


Το παρακάτω άρθρο του Βαρόνου Ιουλίου Έβολα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Regime Fascista τον Μάιο του 1939 υπό τον τίτλο «La Razza quale Costruttrice dei Capi».


Η ΦΥΛΗ ΩΣ ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΗΓΕΤΩΝ

Στο προηγούμενο άρθρο μας στο Diorama αναρωτηθήκαμε για το αν εκτός από τις γενικές εφαρμογές της φυλετικής και εθνικής υγιεινής και φυσικά την υπεράσπιση της γενετικής κληρονομιάς μας ενάντια στην επιμειξία και τον υβριδισμό, το δόγμα της φυλής θα έπρεπε να περιοριστεί στο να είναι ένα ζήτημα «διδασκαλίας» ή αν στην χώρα μας θα έπρεπε αργά ή γρήγορα να γίνει η βάση μίας αληθινής «μορφώσεως»,με ειδικές αποστολές πνευματικής και πολιτικής φύσεως σχετικές με μία συγκεκριμένη φυλετική αριστοκρατία. Με άλλα λόγια πρέπει να εξεταστεί το αν, δεδομένων παρομοίων αναγκών, θα έπρεπε να επιχειρήσουμε στην πατρίδα μας σχέδια παρόμοια με αυτά του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος παρότι αποτελεί πιο πρόσφατη εξέλιξη από τον Ιταλικό Φασισμό έχει προσλάβει ήδη συμπαγή μορφή, όπως η ίδρυση της Σχολής Αδόλφος Χίτλερ, των δοκίμων του Τάγματος του Όρντενσμπουργκ, των σωμάτων S.S. και των σχολών τους για ηγέτες, και της εθνικής Politische Hermehunganstante. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα Γερμανικά ιδρύματα δείχνουν μία σαφή πρόθεση διενέργειας πολιτικής επιλογής, στην οποία οι φυλετικές προϋποθέσεις πρέπει να έχουν ένα θεμελιώδη ρόλο και την αξία μίας πραγματικής διαπλαστικής δυνάμεως.

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Γενικώς πρέπει να αναγνωριστεί ότι το πρόβλημα της μελλοντικής άρχουσας τάξεως είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά για τα κινήματα παλινορθωτικής φύσεως: μπορεί να αναβληθεί κατά τα πρώτα στάδια του αγώνα για την κατάκτηση της εξουσίας και την εδραίωση ενάντια σε εξωτερικούς εχθρούς, σε μία δεύτερη φάση όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να διαιωνιστεί και να σταθεροποιηθεί εκείνος ο οργανισμός τον οποίον δημιούργησε η εκδήλωση των «ανδρών του πεπρωμένου».Μακράν από το να περιορισθεί στην ακαδημαϊκή σφαίρα ή να εξαντληθεί εντός πολιτισμικών ή προπαγανδιστικών μορφών, το δόγμα της φυλής θα πρέπει ως εκ τούτου να συνεισφέρει στην επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού. Φυσικά εδώ είναι προαπαιτούμενο το γεγονός ότι, ένα τέτοιο δόγμα γίνεται αντιληπτό σφαιρικώς και ως εκ τούτου δεν είναι περιορισμένο στην ανθρωπολογική και βιολογική σφαίρα («φυλετισμός του πρώτου βαθμού»), αλλά θεωρεί την φυλή ως μία πραγματικότητα της ψυχής, του χαρακτήρος και του τρόπου ζωής και τελικά ως «όψη του κόσμου» και ως φυλή του πνεύματος («φυλετισμός του δεύτερου και τρίτου βαθμού»).

Κάθε είδους αδιάκριτη εθνική αλλοίωση είναι, αφενός συνέπεια μίας εκφυλισμένης εσωτερικής ευαισθησίας και της τυραννίας των υλιστικών, ατομικιστικών και συναισθηματικών απόψεων και αφετέρου η αιτία του περαιτέρω εκφυλισμού λαών και πολιτισμών · αυτό πρέπει να λαμβάνεται σταθερά υπ’ όψιν .Για αυτόν τον λόγο ακριβείς θεωρήσεις «φυλετισμού του πρώτου βαθμού» δεν θα έπρεπε να παραμεληθούν στην δημιουργία μιας νέας άρχουσας τάξεως και παρούσης της καταστάσεως, προπαντός στην Ιταλία, δεν είναι αδύνατο φυσικά χαρακτηριστικά ασυνήθιστα για μία δεδομένη φυλή να συνοδεύονται από ψυχικά χαρακτηριστικά ανήκοντα σε μία διαφορετική φυλή. Εντούτοις δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η έρευνα και η συνεπακόλουθη επιλογή έχουν περιορισθεί σε μία σφαίρα καθορισμένη από την αντιστοιχία στον φυλετικό σωματικό τύπο τον οποίο θεωρούμε υψηλότερο, συγκεκριμένα τον Βόρειο Άριο, είναι πιο πιθανό να βρούμε τις αντίστοιχες πνευματικές ποιότητες από ότι θα βρίσκαμε μέσω τυχαίας έρευνας, η οποία θα αγνοούσε την φυλετική σωματική τυπολογία και αυτό, το ίσως θαμμένο, αλλά απίθανο να εξαφανισθεί εντελώς σημάδι μίας κληρονομικότητος και μίας καταγωγής, το οποίο μία σχετική φυλετική καθαρότητα συναπαρτίζει υπό μία φυσική και ανθρωπολογική έννοια. Και ούτε τα πλεονεκτήματα των αποτελεσμάτων της ένδοξης δράσεως και των ορατών υποδειγμάτων μπορούν να αγνοηθούν, κάθε φορά που οι ηγέτες έχουν μίαν ιδιαίτερη αρρενωπή παρουσία · είναι κατά την κοινή αντίληψη της εκφράσεως μάλλον «εύ-γενείς» παρά μικροί, διοπτροφόροι, ασθενικοί, φυλετικά σύμμεικτοι άνθρωποι.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΛΟΓΗ

Όταν μέσω του φυλετισμού του πρώτου βαθμού μία δεδομένη σφαίρα και μία πρώτη επιλογή έχουν ταυτιστεί, θα πρέπει να προχωρήσουμε, μέσω του φυλετισμού του δευτέρου και τρίτου βαθμού, σε περαιτέρω φυσικές αξιολογήσεις, σε μία εξερεύνηση βαθύτερων και ουσιαστικότερων ποιοτήτων από αυτών της εξωτερικής εμφάνισης. Ένα σαφές χαρακτηριστικό των σύγχρονων ανανεωτικών κινημάτων είναι ο αντί-διανοουμενισμός τους ή αν προτιμάτε ο αντί-ορθολογισμός τους. Τέτοιου είδους κινήματα είναι διαποτισμένα με ηρωικές και ενεργές δυνάμεις, ανεπίδεκτες σμικρύνσεως σε επίπεδο αφηρημένης λογικής. Μία από τις καθοριστικές αποστολές μας για το μέλλον, θα είναι αυτή της σύνδεσης των μύθων τέτοιων κινημάτων με ένα ένστικτο του αίματος: συγκεκριμένες ιδέες και εκφράσεις, οι οποίες αποτελούν «καθοδηγητική δύναμη» μόνο διότι ασκούν μίαν υποβλητική εξουσία πάνω στις εθνικές μάζες, πρέπει να βρουν έναν τρόπο εκφράσεως ο οποίος, τουλάχιστον όσον αφορά μίαν αριστοκρατία, συσχετίζεται οργανικά προς την φυλή και την παράδοση υπό μία βαθύτερη έννοια, έτσι ώστε να διαφοροποιεί τις ιδέες του κινήματός μας από τις κολεκτιβιστικές εκφράσεις και μύθους οι οποίοι κάποιες φορές εξασκούν την ίδια δύναμη πάνω στις μάζες, αλλά είναι η πλήρης άρνηση του οτιδήποτε συμβολίζει την γενιά, την παράδοση, την πατρίδα.

Συνεπώς σκεπτόμαστε την διενέργεια μίας επιλογής του δευτέρου σταδίου, μέσω μίας ακριβούς και επαναλαμβανόμενης στενής εξετάσεως της πολιτικής ευαισθησίας, εντός μίας ομάδος που θα πληροί ήδη τις απαιτήσεις της σωματικής φυλετικής επιλογής. Θα περιελάμβανε, εδώ, την μελέτη του βαθμού στον οποίον μπορούν πραγματικά οι θεμελιώδεις ιδέες της Φασιστικής επαναστάσεως να μιλήσουν στο αίμα, ούτως ώστε να εισχωρήσουν σε μία πραγματικότητα βαθύτερη από αυτήν που προέρχεται είτε από την κοινή λογική ή από έναν μπερδεμένο ενθουσιασμό. Αυτοί που επιτυγχάνουν να αποδείξουν, μέσω κατάλληλων εξετάσεων, μία επαρκή ικανότητα σχετικά με αυτό, καθώς και την δυνατότητα να αναπτυχθούν και να ενδυναμωθούν με κατάλληλες ασκήσεις, θα μπορούσαν να επιφορτιστούν με θέσεις υψηλής πολιτικής σημασίας, με αυτό που στην Γερμανία λέγεται «επίβλεψη της Εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας». Ακριβώς όπως η Εκκλησία σύστησε, εντός του πεδίου της, μία Ιερά Εξέταση με την αποστολή της επιβλέψεως όλων όσων σχετίζονται με την ορθοδοξία, η εν λόγω ελίτ θα πρέπει στη βάση του Φασιστικού ενστίκτου και της φυλετικής επιγνώσεώς της να ελέγξει όλα όσα, στην ιταλική κουλτούρα, σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις αρχές που διέπουν την Φασιστική ανανέωση και βρίσκονται στην ρίζα της ανάπτυξής της. Μία από τις αποστολές της θα αποτελέσει η πραγματοποίηση μίας πολιτισμικής καθάρσεως και βελτιώσεως. Πρέπει να γίνει αντιληπτό στην χώρα μας, ότι αποστολές ζωτικής σημασίας δεν μπορούν να βουλιάζουν στον γραφειοκρατικό βάλτο και να υποβιβάζονται σε απλά μέτρα αντιλαμβανόμενα και εκτελούμενα κατά γράμμα, και όχι κατά το πνεύμα το οποίο σε ένα τόσο ευαίσθητο και διαφοροποιημένο πεδίο είναι η ουσία.

Μετάφραση-Απόδοση: Τήμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου