Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Το Σπαθί και η Κορώνα

                                      
Ἀναμέτρητοι εἶναι οἱ σκύλοι·
Ἦσαν λίγοι οἱ ἀνδρειωμένοι
Τοῦ Παλαιολόγου φίλοι,
Καὶ ἀπομείνανε μισοὶ,
Ναὶ, μισοὶ καὶ κουρασμένοι
Ἀπ' τὴν μάχη τὴ διπλή.

Ἀλλὰ πάντα ἐμπρὸς τὸ στῆθος
Σέρνουν πίσω τὸ ποδάρι
Ὡς τὲς θύρες τόσο πλῆθος
Πολεμῶντας σὰν θεριὰ,
Καὶ τὴ νίκη οἱ γενιτσάροι
Ἀγοράζουν ἀκριβά.

Απόσπασμα από το ποίημα "Το Σπαθί και η Κορώνα"

Γεώργιος Θ. Ζαλοκώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου