Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Gesta Danorum

Αποτελούμενο από 16 βιβλία, το Gesta Danorum υπήρξε η πρώτη προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας των Δανών. Περί το 1180- 1200 συγκεκριμένα, κατόπιν παροτρύνσεως του αρχιεπισκόπου Absalon, ξεκίνησε η συγγραφή από τον σύμβουλο του βασιλιά Valdemar, Saxo Grammaticus, της Δανικής ιστορίας. Η ακριβής χρονολογία της ολοκλήρωσης του έργου είναι δυνατόν να προσεγγιστεί μόνον βάσει των τελευταίων γεγονότων που αναφέρονται σε αυτό · το μόνο σίγουρο είναι πως ολοκληρώθηκε πριν το 1208. Στα πρώτα εννέα βιβλία πραγματοποιείται μία ευρύτερη προσέγγιση της νορδικής ιστορίας, ενώ στα επόμενα επτά καταγράφεται η μεσαιωνική ιστορία και τα κατορθώματα των Δανών βασιλέων και πολεμιστών. Χειρόγραφα του 13ου αιώνα δεν σώζονται παρά μόνον τέσσερα αποσπάσματα, τα οποία φυλάσσονται σήμερα στην Βασιλική Βιβλιοθήκη της Κοπεγχάγης, γνωστά ως Anger Fragment, Lassen Fragment, Kall – Rasmussen Fragment και Plesner Fragment. Το μεν πρώτο αποτελεί ιδιόχειρο του Saxo Grammaticus, ενώ τα υπόλοιπα είναι χειρόγραφες αντιγραφές των πρωτοτύπων χρονολογημένες το 1275. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Saxo, στόχος του έργου ήταν να δοξάσει τα κατορθώματα των προγόνων του και να διεγείρει ηρωικά και πατριωτικά αισθήματα στους συγχρόνους του. Οι σύγχρονοι Δανοί φιλόλογοι και ιστορικοί θεωρούν τον Saxo ως τον πρώτο Δανό συγγραφέα, αλλά και ως τον πρώτο Δανό ιστοριογράφο. Στην ιστοσελίδα που παραθέτουμε πέραν των πρώτων εννέα βιβλίων υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τον συγγραφέα και το έργο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου